Általános Szerződési Feltételek

A HPIX Kft Kreatív Fotolabor és Kreativ Nyomda Szolgáltatások – továbbiakban: HPIX - Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Preambulum A HPIX Kereskedelmi Kft Fotónyomtató rendszerek és ahhoz kapcsolódó kellékanyagok forgalmazásával és egyéb szolgáltatások nyújtásával foglalkozó gazdasági társaság, mely tevékenységét e termékek gyártó cégeivel (továbbiakban: Gyártók) kötött szerződések alapján végzi Magyarország területén. Ezen alaptevékenysége mellett a HPIX Kft lakossági fogyasztók és viszonteladó partnerek (továbbiakban együtt: Vevő) részére fotólabor- illetve digitális nyomdai technológiákkal, a Vevőtől származó tartalmak (képek, grafikák, szövegek) felhasználásával egyedi termékek készítését vállalja bolti vagy online értékesítés formájában „HPIX Kreatív Fotolabor” ill. „HPIX Kreatív Nyomda” nevek alatt. A HPIX a) teljes cégneve: HPIX Kft.; b) székhelye: 2040 Budaörs, Liget utca 3/2.; c) elérhetőségére vonatkozó adatok, különösen az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési cím: hpix@hpix.hu d) bejegyző bíróság: Pest Megyei Bíróság, mint Cégbíróság, 13-09-129937 szám alatt bejegyezve; e) adószáma: 14824441-2-13 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A HPIX szállításai és szolgáltatásai – ha a HPIX és a szolgáltatásait igénybe vevő, vele szerződő fél (továbbiakban: „Vevő”) írásban kölcsönösen másként nem állapodik meg - kizárólag a jelen ÁSZF rendelkezései alapján teljesülnek. 1.2. Az ÁSZF alapján létrejövő szerződés módosítására kizárólag írásban, a Vevő és a HPIX közös megegyezése alapján kerülhet sor. 1.3. Ha a HPIX és a Vevő írásban másként nem állapodik meg, úgy a jelen ÁSZF–et kell alkalmazni a HPIX szállításaira és szolgáltatásnyújtására abban az esetben is, ha a Vevő saját kidolgozott általános szerződési feltételekkel rendelkezik, illetőleg abban az esetben, ha a HPIX és a Vevő egymással külön szerződést köt, úgy mindazon kérdés tekintetében, amelyet az a szerződés nem szabályoz. 2. Megrendelés, szerződés létrejötte HPIX Szolgáltatásaira illetve az általa kínált termékekre vonatkozó megrendelését Vevő az üzletben vagy távolról is feladhatja. 2.1. Személyes megrendelés az üzletben dolgozó HPIX munkatársaktól. 2.2. Megrendelés az üzletben elhelyezett önkiszolgáló terminálokon. A terminálok illetve a rajtuk futó szerkesztő- és rendelőprogram Vevő által szabadon használhatók olyan célra, hogy segítségükkel Vevő HPIX szolgáltatásaira vonatkozó rendelést adjon fel. A rendelés összeállítása, megszerkesztése során Vevő igénybe veheti HPIX munkatársainak tanácsait, segítségét, de a rendelés tartalmáért a teljes felelősséget Vevő viseli. 2.3. Megrendelés távolról, a www.kreativfotolab.hu vagy a www.kreativprint.eu internetes honlapon (továbbiakban: ’Honlap’) futó szerkesztő- és megrendelőprogram segítségével. A szerkesztőprogram használatával Vevő elfogadja a program használatára vonatkozó feltételeket. 2.4. Megrendelés távolról, egyéb, Vevő számára HPIX által dedikáltan nyújtott internetes felületen (pl. FTP fiók, egyedileg konfigurált honlap) keresztül. 2.5. Bármely felületen keresztül elküldött megrendelés Vevő végleges, HPIX, a rendelésben pontosan meghatározott szolgáltatásának igénybevételére vonatkozó megbízásának, Felek közötti szerződés létrejöttének minősül. Ezzel Vevő tudomásul veszi, hogy részéről a megrendelt termékek ill. szolgáltatások vonatkozásában fizetési kötelezettsége keletkezett. 2.6. A megerendelésben felhasznált, Vevő által biztosított digitális tartalmak (fényképek, grafikák, stb.) felhasználhatóságáért és tartalmáért Vevő felel. A tartalmak megrendelésben való szerepeletetésével Vevő kijelenti, hogy azok felhasználására vonatkozó jogokkal rendelkezik, és tartalmuk nem ütközik semmilyen korlátozó szabályba. HPIX fenntartja a jogot az olyan megrendelések teljesítésének visszautasítására, melyekben a Vevő által nyújtott digitális tartalomról megállapítható vagy alaposan valószínűsíthető, hogy felhasználásuk jogszabályba ütközik. 2.7. HPIX törekszik arra, hogy a rendelések rögzítésére kínált felületein a digitális tartalmak formátumainak lehető legszélesebb választéka felhasználható legyen, illetve a tartalmak feltöltése a lehető legtöbb forrásból (adathordozók, mobil digitális eszközök) végezhető legyen. Technikai okok miatt azonban előfordulhat, hogy Vevő bizonyos eszköze(i), illetve valamely forrásállománya a HPIX rendszer által nem értelmezhető, annak felhasználásával termék ill. szolgáltatás nem rendelhető. Ilyen esetre hivatkozással Vevő HPIX felé semmilyen követeléssel nem léphet fel. 2.8. HPIX a megrendelhető termékek és szolgáltatások körét igyekszik mindenkor a lehető legszélesebb mértékben biztosítani. Műszaki, logisztikai vagy egyéb okok miatt azonban előfordulhat, hogy átmenetileg vagy állandó jelleggel egyes termékek/szolgáltatások nyújtását fel kell függesztenie. Amennyiben HPIX olyan termék vagy szolgáltatás elérhetőségét korlátozza, melyre még teljesítetlen rendelés van folyamatban, úgy HPIX jogosult az ilyen termékre vonatkozó rendelést egyoldalúan felmondani a Vevő által a lemondott termékre már kifizetett vételár teljes és haladéktalan visszafizetése mellett. 3. Adatkezelés 3.1. HPIX a szolgáltatásaira vonatkozó megrendelések rögzítéséhez kérhet Vevőtől olyan adatokat (név, e-mail cím, telefonszám), melyek személyes adatok körébe tartoznak. Ezeket HPIX a Honlapon közzétett Adakezelési Szabályzatban leírtak alapján rögzíti és kezeli. 3.2. HPIX a megadott adatokat semmilyen fomában nem ellenőrzi. Vevő mindenkor jogosult arra, hogy a HPIX adatokat kérő felületeire részben vagy teljesen nem valós adatokat, hanem tetszőleges értékeket adjon meg. Tekintve, hogy HPIX az egyes adatok bekérésével a rendelések teljesítéséről szóló értesítésekhez, esetleges, a gyártás során felmerülő kérdések tisztázásához és a kész termékek átadásához szükséges kapcsolati adatokra kíván szert tenni, a nem valós adatok megadása miatt elmaradó kommunikáció vagy azonosítási hibák miatt felmerülő károkért HPIX-et felelősség nem terhelheti és Vevőnek nem keletkezik jogalapja az elkészült termékek átvételének megtagadására. 3.3. Az adatkezelés további részletes szabályai a „HPIX Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat” dokumentumban, illetve az ennek magyarázatát és vonatkozó kivonatát tartalmazó HPIX Adatvédelmi Tájékoztatóban találhatóak. 4. Árak és fizetési feltételek 4.1. HPIX az elérhető termékek és szolgáltatások árait nyilvánosan elérhetővé teszi az üzlet(ek)ben valamint a Honlapon. A megrendelőfelületeken elérhető szolgáltatások árait a szerkesztő-/rendelőprogramok a megszerkesztett rendelésre pontosan kiszámítják és a megrendelés véglegesítése előtt Vevő részére félreérthetetlen formában kijelzik. 4.2. Amennyiben az árközlő felületeken jelzett árak között eltérés mutatkozna, úgy termékek esetén a terméken feltüntetett árcímke, az egyes szolgáltatások vonatkozásában a Honlapon elérhető mindenkori árlista által meghatározott érték az érvényes. 4.3. HPIX ideiglenes vagy állandó jelleggel szolgáltatási díjat számolhat fel olyan rendelésekre, melyek összértéke egy meghatározott minimális értéket nem ér el. 4.4. A közölt árak mindenkor Forintban értendők és tartalmazzák az ÁFÁ-t. 4.5. HPIX az előzetes értesítés nélküli árváltoztatás jogát fenntartja. Egy esetleges árváltoztatás a már megrendelt termékeket, vagy szolgáltatásokat nem érintheti. 4.6. A termékek és szolgáltatások ellenértéke – ha a felek másként nem állaponak meg – a szerződés létrejöttekor, a megrendelés feladásakor esedékes; bolti vásárlás esetén a bolt kasszájánál való, online megrendelés esetén a rendelőprogram által kínált fizetési felületen keresztül. Abban ez esetben, ha a rendelőprogram automatikusan nem biztosítja az on-line fizetés lehetőségét, a termék átvételekor az üzletben vagy házhozszállítás esetén utánvéttel, az árut szállító futárnál rendezendő. 5. Átadás-átvétel, minőségi, mennyiségi kifogások, elállás 5.1. Vevő az egyes szolgáltatások nyomán megrendelt termékek várható elkészülési idejéről Honlapról illetve a boltok dolgozóiról kaphat előzetes tájékoztatást. Amennyiben a megrendelt termék elkészülésének időpontja nem a megrendelés napjára esik, HPIX Vevő részére e-mailen, vagy – ha Vevő ezt a megrendelés véglegesítése során a rendelőfelület megfelelő rovatában igényelte – SMS útján értesítést küld akkor, ha a termék átvehetővé válik. HPIX értesítését abban az esetben is elküldöttnek illetve fogadottnak kell tekinteni, ha Vevő az ezen értesítések küldésére kért adatokat (email cím, SMS fogadására alkalmas telefonszám) nem, vagy nem helyesen adta meg. 5.2. HPIX minden elvárható módon törekszik arra, hogy a megrendelés folyamán a Vevő felé közölt illetve általa a felkínált lehetőségek közül kiválasztott elkészülési időtartamot tartsa, de ezzel kapcsolatban felelősséget nem vállal. Amennyiben a megrendelt termék/szolgáltatás elkészülése a megrendeléskor tájékoztatásként közölt időtartamot annak 50%-nál nagyobb mértékben meghaladná, úgy Vevő jogosult megrendelésétől elállni és az előre kifizetett vételárat HPIX-től visszaigényelni. 5.3. HPIX az elkészült termékeket – Vevő, megrendelésében megjelölt választásának megfelelően – vagy üzlethelyiségében, vagy a Vevő által megadott magyarországi címre kiszállítva adja át. 5.4. Átadás-átvétel HPIX üzlethelyiségében 5.4.1. Vevő a termékek elkészültéről szóló értesítés kézhezvétele után HPIX megjelölt üzlethelyiségében, annak nyitvatartási idejében, a megrendelést visszaigazoló szelvény (üzletben, kioszkon át feladott rendelés esetén) vagy elektronikus levél vagy SMS üzenet (online felületen feladott rendelés esetén) felmutatásával veheti át. Ha vevő ezen rendelésvisszaigazolások egyikét sem tudja felmutatni, úgy lehetséges, hogy HPIX nem képes a megrendelés beazonosítására és átadására. Ilyen esetben HPIX-et nem terheli semmilyen , a Vevővel szembeni kötelezettség, beleértve a (be nem azonosítható rendelés) újragyártásának vagy árának visszafizetési kötelezettségét. 5.4.2. Az elkészült, de át nem vett rendeléseket HPIX 30 napon át őrzi. Az őrzési időtartam lejárta előtt HPIX a megrendelés rögzítésekor megadott telefonszámon, vagy egyéb kapcsolaton keresztül megkíséreli Vevőt értesíteni. Az értesítési kísérlet eredményétől függetlenül a 30 napnál régebben elkészült, át nem vett termékeket megsemmisítjük. Vevőt az így megsemmisített termékkel kapcsolatban kártérítés, vagy az előzetesen kifizetett vételár(-rész) visszatérítése nem illeti meg. Amennyiben Vevő a megrendelésének átvételéért a megsemmisítési határidő után jelentkezik, úgy a rendelést mint új megbízást kell rögzíteni és Vevő azt köteles az aktuális árán megfizetni. 5.5. Átadás-átvétel házhozszállítás esetén 5.5.1. HPIX a Vevő megrendelésében kért házhozszállítást futárszolgálat alvállalkozóként való bevonásával teljesíti. A futárszolgálat Vevőt a megjelölt címen keresi fel, megkísérlendő a rendelt termék átadását; sikertelen kézbesítési kísérlet esetén egy második, díjmentes kísérletet tesz. Amennyiben Vevő a második kézbesítési kísérlet során sem érhető el, HPIX jogosult arra, hogy a további kézbesítési kísérlet(ek) többletköltségét Vevőre hárítsa. 5.5.2. HPIX házhozszállítást kizárólag az online értékesítési felületein át feladott megrendelések vonatkozásában kínál. Az online felületeken rendelhető termékek kivétel nélkül egyedi, a Vevő utasítása és kifejezett kérésére készített, a Vevő személyére szabott tárgyak, melyekre Vevőt a weáruházakon át megrendelt termékekkel kapcsolatos 14 napon belüli elállásra vonatkozó joga nem illeti meg. 5.6. Minőségi vagy mennyiségi kifogások 5.6.1. Vevő köteles az átadás-átvétel időpontjában az átvett termék tekintetében az átvételkor szemrevételezéssel észlelhető minőségi illetőleg mennyiségi kifogásait megtenni, továbbá az átvett terméket összevetni a megrendelésben szereplő tételekkel és az esetleges eltéréseket a HPIX-el közölni. Felek az átadás-átvételt követően, amennyiben a Vevő nem élt kifogással, a megrendelt tételeket hiánytalanul átadottnak tekintik. 5.6.2. Vevő az olyan termékek átvételénél, melyek az általa biztosított digitális tartalom felhasználásával, Vevő által megszerkesztve készültek, minőségi kifogást olyan hibákkal kapcsolatban emelhet, melyek nem az általa szolgáltatott digitális tartalom kifogásolható minősége vagy az általa végzett szerkesztési munka következményeként léptek fel. Ilyen, Vevőtől eredő hibákra/gyenge minőségre visszavezethető kifogások miatt Vevő a HPIX által elkészített termékek átvételét nem tagadhatja meg és nem követelheti a vételár csökkentését. 5.6.3. Amennyiben a HPIX által a Vevő részére átadott termék minősége – nem a Vevőre visszavezethető ok miatt – nem éri el az elvárható minőséget, és ezt Vevő a termék átvételét követő 30 napon belül jelzi, úgy Vevő igényelheti a minőségi hiba kijavítását (amennyiben ez másképp nem lehetséges, a termék újragyártását), vagy elállhat a megrendeléstől és visszaigényelheti az e termékre már kifizetett vételárat. 5.6.4. Tekintve, hogy a digitális képtartalmak megjelenítési módjai között műszakilag rendkívül jelentős különbségek lehetnek, melyek a megjelenített képek színeit nagymértékben befolyásolják, nem tekinthető HPIX hibájának, és így nem képezheti az átvétel visszautasításának alapját, ha valamely fotós termék színei nem pontosan egyeznek meg a Vevő által mintának tekintett más felületen látható színekkel. 6. Digitális tartalmak tárolása 6.1. Technikai okokból következően a Vevő által feladott megrendelésekben szereplő digitális tartalmak másolatait HPIX saját illetve adatkezelői körbe eső partnerei számítógépein átmenetileg tárolja és azokon bizonyos szerkesztéseket, módosításokat hajt végre. E tárolás alapértelmezett időtartama 30 nap, mely idő alatt Vevő konkrét kérésére HPIX a már elkészített termékekből másolatot tud számára készíteni. 6.2. Vevő jogosult a HPIX által tárolt digitális tartalmainak alapértelmezett idő előtti teljes törlését kérni. Ilyen – szóban vagy írásban közölt – kérésnek HPIX haladéktalanul eleget tesz. 6.3. A tárolt tartalmak tárolási idő lejártakor történő automatikus, vagy Vevő külön kérésére történő törlése során minden vonatkozó adat elérhetetlenné válik, azok Vevő kérésére sem lesznek visszaállíthatók. 7. Felelősség 7.1. Amennyiben a Felek közti megállapodás másként nem rendelkezik, a HPIX nem felel olyan károkért, amelyek nem közvetlenül a teljesítéséből erednek, így különösen nem felel elmaradt haszonért vagy a Vevőt esetlegesen ért nem vagyoni károkért. 7.2. A HPIX prospektusaiban, katalógusaiban és egyéb írásos anyagaiban szereplő adatok kizárólag tájékoztató jellegűek, azok írásos ajánlati felhívásnak nem minősülnek azok tartalmáért a HPIX semmilyen felelősséget nem vállal. 7.3. A HPIX külön felhívja a Vevő figyelmét arra, hogy a termékek Vevő által célzott felhasználhatóságát nem ellenőrzi, amennyiben a termék felhasználhatóságát illetően kétség merül fel, úgy a termék gyártójának a termékre vonatkozó anyagai áttekintését (prospektus, katalógus stb.) javasolja. A HPIX felhívja a Vevő figyelmét, hogy a gyártók prospektusaiban, katalógusaiban és egyéb írásos anyagaiban szereplő felhasználási módok és feldolgozási lehetőségek csak tájékoztató jellegűek azokért sem a gyártó, sem a HPIX felelősséget nem vállal. 7.4. A HPIX nem vállal felelősséget azért, hogy a termék a Vevő saját céljaira felhasználható-e. Vevő köteles megvizsgálni azt, hogy a termék a saját felhasználási céljaira megfelelő-e. 7.5. Felelősség korlátozás Amennyiben a HPIX valamely szerződése megszegésével valamely Vevőjének kárt okoz, úgy – a szándékos, illetőleg a súlyos gondatlanságból eredő károkozás kivételével – legfeljebb olyan összegű kártérítést köteles fizetni a) termékértékesítés esetén, amely a termék beszerzési nettó értékének az ötszörösét; b) szolgáltatás nyújtás esetén, amely a szolgáltatásért Vevő részére a károkozás naptári évében fizetendő díj összegét nem haladja meg. A HPIX nem felelős a szerződésszegése okán igénybevett más szolgáltatók díjának megfizetéséért, illetőleg az esetlegesen bekövetkezett elmaradt haszonért, eshetőleges károkért és az ún. következményes károkért (pl. Vevő által fizetendő kötbérek, bánatpénzek). A HPIX jelen pontban írt korlátozására arra tekintettel kerül sor, hogy a HPIX által alkalmazott árak (díjak) a felelősségvállalás mértékével megegyező módon kerültek a HPIX által megállapításra és ez, mint előny a felelősségvállalás korlátozásával járó hátrányt kiegyenlíti. 8. Záró rendelkezések 8.1. HPIX az ÁSZF-t a vevők számára az alábbi helyeken teszi közzé: • Interneten a HPIX Kreatív Fotolaborok hivatalos honlapján (www.kreativfotolab.hu), • mindenkori székhelyén, jelenleg a 2040 Budaörs, Liget u. 3/2. szám alatt. 8.2. A HPIX az ÁSZF esetleges módosításait a 8.1. pontban megjelölt helyeken ugyancsak közzéteszi. A módosult rendelkezéseket a HPIX a hivatalos honlapján való közzététel időpontját követően létrejött szerződések tekintetében alkalmazza. 8.3. A Vevő bármely termék megrendelésével elismeri, hogy az ÁSZF rendelkezéseit ismeri, azokat tudomásul veszi és betartja. Az ÁSZF alkalmazására vonatkozó figyelmeztetés a HPIX valamennyi számláján és a megrendelés írásbeli vagy elektronikus úton történő visszaigazolásán is olvasható. 8.4. A Vevő szerződésből származó jogai kizárólag a HPIX hozzájárulásával ruházhatóak át. 8.5. Amennyiben a HPIX és a Vevő között az ÁSZF alapján történt teljesítésből eredően jogvita keletkeznék, úgy a Felek - hatáskörtől függően - alávetik magukat a Budaörsi Városi Bíróság vagy a Fejér Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének. 8.6. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott rendelkezések tekintetében a Magyar Köztársaság hatályos jogszabályai az alkalmazandók. 8.7. Az ÁSZF egyes pontjainak vagy rendelkezéseinek az érvénytelensége nem érinti a teljes ÁSZF érvényességét. 8.8. Jelen ÁSZF 2023. április hó 1. napján lép hatályba, az ezt követően létrejött szerződések tekintetében kell alkalmazni. Diószeghy Zoltán Ügyvezető HPIX Kft.